238U phân rã thành 206Pb với chu kì bán rã T = 4,47.109 năm. Một khối đá được phát hiện có chứa 46,97 mg 238U và 2,315 mg 206 Pb. Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa nguyên tố chì và tất cả lượng chì chứa trong đó đều là sản phẩm của phân rã của 238U. Tuổi của khối đá hiện nay là:

A.

Gần 2,5.106năm.

B.

Gần 3,5.108năm.

C.

Gần 3.107 năm.

D.

Gần 6.109năm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Gần 3,5.108năm.

Tuổi của khối đá hiện nay là:

= ≈ 3,5.108 (năm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...