238U phân rã thành 206Pb với chu kì bán rã T = 4,47.109 năm. Một khối đá được phát hiện có chứa 46,97 (mg) 238U và 2,135 (mg) 206Pb. Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa nguyên tố chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của 238U. Tuổi của khối đá hiện nay là:

A.

Gần 2,5.106 năm.

B.

Gần 3,4.107 năm.

C.

Gần 3.10năm.

D.

Gần 6.109 năm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Gần 3.10năm.

Vì mU = 46,97 (mg); mPb = 2,135 (mg), tỉ lệ giữa số nguyên tử 238U và 206Pb.

Ta có: NU = NA..

Vậy    ≈ 19.

Áp dụng công thức: N = .

.

 = 0,2969 = 3.108 (năm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...