2/3 số máy móc ở Bắc Bộ được chuyển đến đâu?

A.

Đến các chiến khu.

B.

Đến vùng tự do.

C.

Đến Việt Bắc

D.

Đến vùng rừng núi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đến Việt Bắc

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...