2/3 số máy móc ở Bắc Bộ được chuyển đến đâu?

A.

Đến các chiến khu.

B.

Đến vùng tự do.

C.

Đến Việt Bắc

D.

Đến vùng rừng núi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đến Việt Bắc

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...