(2 + 3i)(1 - 3i) là số phức nào sau đây?

A.

2 - 9i

B.

11 - 3i

C.

11 - 7i

D.

2 - 7i

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

11 - 3i

Ta có (2 + 3i)(1 - 3i) = 2 + 9 - 3i = 11 - 3i. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...