(2 + 3i)(1 - 3i) là số phức nào sau đây?

A.

2 - 9i

B.

11 - 3i

C.

11 - 7i

D.

2 - 7i

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...