14,7 (gam) một amino axit X tác dụng với NaOH dư cho ra 19,2 (gam) muối. Mặt khác, 14,7 (gam) X tác dụng với HCl dư cho ra 18,35 (gam) muối clorua. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A.

H2N-CH2-COOH.

B.

C.

D.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...