1,05 gam cao su Buna-S phản ứng vừa hết với 0,80 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ mắt xích buta-1,3-đien và stiren trong cao su là:

A.

2 : 3.

B.

1 : 2.

C.

3 : 2.

D.

4 : 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

2 : 3.

Gọi công thức phân tử của cao su Buna-S là: (C4H6)x(C8H8)y.

(C4H6)x(C8H8)y + xBr2 (C4H6Br2)x(C8H8)y

             ← 0,005 (mol)

(54x + 104y). = 1,05 54x + 104y = 210x 156x = 104y x : y = 2 : 3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...