** Xét 4 cặp gen trên 4 cặp NST thường khác nhau. Gen thứ nhất có 2 alen, gen thứ hai có 3 alen, gen thứ ba có 4 alen, gen thứ tư có 5 alen.

Số kiểu giao phối khác nhau có thể xuất hiện trong loài là:

A.

16290 kiểu.

B.

3646350 kiểu.

C.

14400 kiểu.

D.

1823175 kiểu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3646350 kiểu.

Số kiểu giao phối: (1 + 2700) = 3646350 kiểu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...