Tìm tập nghiệm S của bất phương trình log2(3x2)>log2(65x) .

A.   S=(0;+)
B.   S=(1;65)
C.   S=(12;3)
D.   S=(3;1)
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...