Tìm tập nghiệm S của bất phương trình log2(3x2)>log2(65x) .

A.   S=(0;+)
B.   S=(1;65)
C.   S=(12;3)
D.   S=(3;1)
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: ĐK :{3x2>065x>0{x>23x<65x(23;65)   (1)   BPT3x2>65x8x>8x>1  (2) . Từ (1)(2) ta có ĐS: x(1;65) .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...