Tìm m để phương trình img1 có 2 nghiệm x1, x2 sao cho x1.x­2=125.                                     

A.

img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

  Chọn: Đáp án C Đặt img1, phương trình trở thành img2img3 Thử lại với m=2 phương trình đã cho có 2 nghiệm.

Vậy đáp án đúng là C.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...