** 

Thế hệ sau phân li kiểu hình tỉ lệ 3 : 1. Kiểu gen phù hợp của P có thể là một trong bao nhiêu trường hợp?

A.

2.

B.

4.

C.

6.

D.

8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

6.

Một trong 6 trường hợp:

AaBB x AaBB; AaBb x aabb  

AaBB x AaBb; Aabb x aaBb  

AaBB x AaBb; aaBb x aaBb

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...