** 

Thế hệ sau phân li kiểu hình tỉ lệ 3 : 1. Kiểu gen phù hợp của P có thể là một trong bao nhiêu trường hợp?

A.

2.

B.

4.

C.

6.

D.

8.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...