** 

Phép lai AaBb x Aabb cho tỉ lệ kiểu hình nào sau đây?

A.

9 hoa màu tím : 7 hoa màu trắng.

B.

5 hoa màu trắng : 3 hoa màu tím. 

C.

5 hoa màu tím : 3 hoa màu trắng.

D.

3 hoa màu trắng : 1 hoa màu tím.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 14

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...