** 

Phép lai AaBb x Aabb cho tỉ lệ kiểu hình nào sau đây?

A.

9 hoa màu tím : 7 hoa màu trắng.

B.

5 hoa màu trắng : 3 hoa màu tím. 

C.

5 hoa màu tím : 3 hoa màu trắng.

D.

3 hoa màu trắng : 1 hoa màu tím.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

5 hoa màu trắng : 3 hoa màu tím. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 14

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...