** 

Phép lai AaBb x AaBb cho tỉ lệ kiểu hình nào sau đây?

A.

15 cây cao : 1 cây thấp.

B.

13 cây cao : 3 cây thấp.

C.

9 cây cao : 7 cây thấp.

D.

5 cây cao : 3 cây thấp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

13 cây cao : 3 cây thấp.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...