** 

Phép lai AaBb x AaBb cho tỉ lệ kiểu hình nào sau đây?

A.

15 cây cao : 1 cây thấp.

B.

13 cây cao : 3 cây thấp.

C.

9 cây cao : 7 cây thấp.

D.

5 cây cao : 3 cây thấp.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...