** Một loài thực vật, kiểu gen AA qui định hoa đỏ; Aa qui định hoa hồng; aa qui định hoa trắng. Gen B qui định tính trạng hoa kép; gen b qui định tính trạng hoa đơn. Đem giao phi hai cây b mẹ cho F1 có tỉ lệ 10 cây hoa đỏ, kép : 15 cây hoa đỏ, đơn : 25 cây hoa hổng, kép : 25 cây hoa hồng, đơn : 15 cây hoa trắng, kép : 10 cây hoa trắng đơn.

Tần số hoán vị gen là:

A.

20%.

B.

30%.

C.

40%.

D.

10%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

40%.

ở F1 xuất hiện kiểu hình mang tính trạng lặn là 10 cây hoa trắng đơn có kiểu gen  trong tổng số 100 cây của F1 hay cây hoa trắng đơn chiếm 10%.

10%  =  giao tử ab x 20% giao tử ab. Vậy 1 trong 2 cây của P có giao tử ab chiếm và cây kia của P có hoán vị gen với tần số hoán vị là: 20%.2 = 40%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...