Kim loại nào sau đây không bị oxi hóa trong dung dịch CuCl2?

A.

A. Zn

B.

B. Fe

C.

C. Sn

D.

D. Ag  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

  Đáp án : D   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...