img1Cho hàm số img2 và img3 có đồ thị như hình vẽ bên. Đường thẳng img4 cắt trục hoành, đồ thị hàm số img5 và img6 lần lượt tại H, M và N. Biết rằng img7 . Mệnh đề nào sau đây là đúng?              

A.

img1.

B.

img1.

C.

 img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dựa vào hình vẽ ta thấy.

Vậy đáp án đúng là B.     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...