Cho hai dây dẫn thẳng song song điện trở không đáng kể, một đầu nối với điện trở R = 10 Ω, đầu kia nối với một tụ điện C = 200 μF. Một thanh kim loại AB chiều dài l = 60 cm, điện trở r = 2 Ω trượt không ma sát và luôn luôn vuông góc với hai dây dẫn, với vận tốc v = 25 m/s theo phương song song với hai dây dẫn. Tất cả hệ đặt trong một vùng có từ trường đều  vuông góc với mặt phẳng chứa hai dây dẫn, có cường độ B = 0,2 T.

Cường độ và chiều của dòng điện qua AB là

A.

I = 0,33 A, chiều từ A sang B.

B.

I = 0,31 A, chiều từ B sang A.

C.

I = 0,30 A, chiều từ A sang B.

D.

I = 0,25 A, chiều từ B sang A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

I = 0,25 A, chiều từ B sang A.

Khi thanh AB chuyển động, từ thông qua       

mạch thay đổi, do đó trên thanh AB xuất

hiện suất điện động cảm ứng có độ lớn:

= Bvlsin900 = Bvl

Thay giá trị bằng số, với B = 0,2 T, v = 25 m/s, l = 60 cm = 0,60 m, chúng ta sẽ có:

= 0,2 . 25 . 0,60 = 3 V

Sự tồn tại của suất điện động cảm ứng trên thanh AB tương đương với sự tồn tại một nguồn điện trên đoạn AB, có cực dương nối với A ( quy tắc bàn tay phải), điện trở trong r = 2 Ω. Do đó cường độ dòng điện đi qua AB là:

I =

I = = 0,25 A

Dòng điện có chiều từ B sang A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...