Chất béo là trieste của axit béo với ancol nào sau đây

A.

A. ancol metylic

B.

B. etylenglycol

C.

C. Glyxerol   

D.

D. Etanol

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

  Đáp án : C    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...