** 

Các quy ước gen như trên thuộc kiểu tương tác nào?

A.

Tương tác bổ sung.

B.

Tương tác cộng gộp.

C.

Tương tác át chế.

D.

Tác động đa hiệu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tương tác át chế.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...