** 

Các quy ước gen như trên thuộc kiểu tương tác nào?

A.

Tương tác bổ sung.

B.

Tương tác cộng gộp.

C.

Tương tác át chế.

D.

Tác động đa hiệu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tương tác át chế.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 14

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...