** Biết AA: Hoa đỏ, Aa: Hoa hồng, aa: Hoa trắng; B: hoa kép, b: Hoa đơn.

Phép lai giữa cặp bố mẹ khác nhau, cho F1 tỉ lệ 32 cây hoa hồng, kép : 24 cây hoa trắng, kép : 12 cây hoa trắng, dơn : 8 cây hoa hồng, đơn.

Kiểu gen của P và tần số hoán vị gen là:

A.

, tần số hoán vị 20%.

B.

, tần số hoán vị 40%.

C.

, tần số hoán vị 40%.

D.

, tần số hoán vị 20%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

, tần số hoán vị 40%.

F1 xuất hiện loại kiểu hình mang hai tính trạng lặn hoa trắng, dạng đơn có kiểu gen

= = 15%.

15% = giao tử ab x 30% giao tử ab.

Suy ra kiểu gen của P: , tần số hoán vị gen bằng: 1 - 30% . 2 = 40%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...