** Biết AA: Hoa đỏ, Aa: Hoa hồng, aa: Hoa trắng; B: hoa kép, b: Hoa đơn.

Phép lai giữa cặp bố mẹ khác nhau, cho F1 tỉ lệ 32 cây hoa hồng, kép : 24 cây hoa trắng, kép : 12 cây hoa trắng, dơn : 8 cây hoa hồng, đơn.

Sự di truyền tính trạng hình dạng hoa tuân theo định luật nào?

A.

Định luật tính trội.

B.

Định luật trội hoàn toàn.

C.

Định luật trội, lặn.

D.

Định luật phân li.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Định luật phân li.

Tính trạng hình dạng hoa xuất hiện ở F1: .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...