α-aminoaxit X chứa một nhóm -NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A.

H2NCH2COOH.

B.

H2NCH2CH2COOH.

C.

CH3CH2CH(NH2)COOH.

D.

CH3CH(NH2)COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CH3CH2CH(NH2)COOH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...