A.

[-1 ; 1)

B.

(-1 ; 1)

C.

[-1 ; 1]

D.

(-1 ; 1]

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...