A.

D = {x ∈ R | x ≥ 0}

B.

D = {x ∈ R | x > 0}

C.

D = {x ∈ R | x ≥ 0 và x ≠ 1}

D.

D = R

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có, điều kiện xác định của hàm số là ∀x ∈ R, x ≥ 0 và  - 1 ≠ 0 hay x ≥ 0 và x ≠ 1.

Vậy D = {x ∈ R | x ≥ 0 và x ≠ 1}.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...