A.

[-1 ; 4].

B.

.

C.

[0 ; 1].

D.

[-4 ; -1].

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...