A.

2.

B.

3.

C.

4.

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Áp dụng lý thuyết giới hạn của hàm số tại một điểm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...