A.

(z1 , z2) = (0 ; 3i)

B.

(z1 , z2) = (i ; 2i) và (2i ; i)

C.

(z1 , z2) = (i ; 2i)

D.

(z1 , z2) = (1,5i ; 1,5i)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 11

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...