A.

(z1 , z2) = (0 ; 3i)

B.

(z1 , z2) = (i ; 2i) và (2i ; i)

C.

(z1 , z2) = (i ; 2i)

D.

(z1 , z2) = (1,5i ; 1,5i)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có (z1 + z2)2 = -9 ⇔ 2z1z2 = -9 + 5 = -4. Suy ra z1z2 = -2

z1 và z2 là các nghiệm của phương trình z2 - 3iz - 2 = 0 (ẩn z)

Vì vậy z1 = i ; z2 = 2i hoặc z1 = 2i ; z2 = i.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...