A.

có giá trị cực tiểu bằng -2, có giá trị cực đại bằng 2

B.

có giá trị cực tiểu bằng 2, có giá trị cực đại bằng -2

C.

có giá trị cực tiểu bằng -, có giá trị cực đại bằng 

D.

có giá trị cực tiểu bằng  , có giá trị cực đại bằng -

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...