A.

có giá trị cực tiểu bằng -2, có giá trị cực đại bằng 2

B.

 có giá trị cực tiểu bằng 2, có giá trị cực đại bằng -2 

C.

có giá trị cực tiểu bằng -1, có giá trị cực đại bằng 1

D.

có giá trị cực tiểu bằng 1, có giá trị cực đại bằng -1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 có giá trị cực tiểu bằng 2, có giá trị cực đại bằng -2 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...