A.

800

B.

8

C.

80

D.

8000

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số dư của phép chia 253 800 cho 2200 là 800.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...