A.

20 con

B.

18 con

C.

16 con

D.

21 con

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Buổi chiều cả ba bạn câu được số cá là: 8 + 5 + 7 = 20 (con) Đáp số: 20 con.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...