A.

78

B.

75

C.

13

D.

36

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số lớn là: $91:\left( {1 + 6} \right) \times 6 = 78$ Đáp số: 78

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...