A.

0,009

B.

0,9

C.

9

D.

0,09

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số dư trong phép chia đã cho là 0,009.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...