A.

$18d{m^2}$

B.

$36d{m^2}$

C.

$27d{m^2}$

D.

$21d{m^2}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Diện tích hình thang ABCD là: $\frac{{(4 + 8) \times 3}}{2} = 18(d{m^2})$ Đáp số: $18d{m^2}$.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...