Thành phố nào của Canada được gọi là Little England?

A.    Tonronto
B.    Victoria
C.    Halifax
D.    Montreal
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...