Châm ngôn chính thức “A Mari Usque Ad Mare” có nghĩa là gì?

A.    Đất nước lạnh với những con người có trái tim
B.    Biển nối biển
C.    Tự do cho tất cả mọi người
D.    Hương thơm của cây thông
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...