Canada là quốc gia lớn thứ mấy thế giới về diện tích?

A.    2
B.    3
C.    4
D.    5
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...