Canada Day được tổ chức vào ngày nào?

A.    Ngày 1 tháng 1
B.    Ngày 1 tháng 6
C.    Ngày 1 tháng 7
D.    Ngày 1 tháng 10
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...