Canada có bao nhiêu múi giờ?

A.    1
B.    3
C.    6
D.    8
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...