Australia xuất khẩu sống loài động vật nào?

A.    Cừu
B.    Lạc đà
C.    Bò
D.    Tất cả những loài động vật trên
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...